จัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟัน

01

ปรึกษาจัดฟัน ฟรี!!

ที่ 32 Dental Clinic เรามีคุณหมอจัดฟันประจำคลินิกทุกวันนะคะ ไม่ว่าจะมาวันไหน เวลาไหน ก็ได้เจอคุณหมอแน่นอนค่ะ

02

พิมพ์ปาก 990 บาท แถมฟรี X-Ray 2 ฟิล์ม

03

เคลียร์ช่องปาก : ทยอยทำตามความสะดวกและงบประมาณ (ไม่จำเป็นต้องทำในครั้งเดียว)

 • ขูดหินปูน 900-1,200 บาท
 • อุดฟัน (ถ้ามีฟันผุ) 600 บาท/ด้าน
 • ถอนฟัน (ถอนฟันที่ผุจนไม่สามารถเก็บไว้ได้ หรือ ถอนฟันตามแผนการรักษาจัดฟัน) 800-1,200 บาท
 • ถอน/ผ่าฟันคุด (บางเคสก็สามารถถอน/ผ่าฟันคุดระหว่างหรือหลังจัดฟันเสร็จได้) 900-4,500 บาท
 • รักษารากฟัน (กรณีมีฟันผุที่ลึกถึงโพรงประสาทฟัน และสามารถเก็บฟันไว้ได้)

04

ติดเครื่องมือจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน

โปรโมชั่น 1
35,900 บาท

ชำระ 35,900 บาทครั้งเดียว

โปรโมชั่น 2
37,000 บาท

ผ่อน 3,000 บาท x 4 เดือน

ผ่อน 1,000 บาท x 25 เดือน

โปรโมชั่น 3
38,997 บาท

ผ่อน 999 บาท x 3 เดือน

ผ่อน 1,500 บาท x 24 เดือน

ฟรี!! 15 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท**
 1. ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ไม่จำกัดครั้ง
 2. X-Ray Panoramic มูลค่า 1,500 บาท
 3. X-Ray Cephalometric มูลค่า 1,500 บาท
 4. ถ่ายรูปจัดฟัน
 5. หนังสือการเดินทางจัดฟันประจำตัวคนไข้
 6. เคลียร์ช่องปาก “ขูด/อุด/ถอน/ผ่า” (ใช้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ 900 บาท)
 7. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.1
เคลียร์ช่องปากที่คลินิก จนถึง จัดฟันต่อจนเสร็จ (ขาดการรักษา ไม่เกิน 2 ครั้ง) รับ
 1. จัดฟันต่อจนเสร็จ
 2. อุปกรณ์หลุด 3 ตัวแรก มูลค่า 900 บาท
 3. ถอดเครื่องมือจัดฟัน + ขัดกาวจัดฟัน + ถอด Bite มูลค่ามากกว่า 1,500 บาท
 4. เคลือบฟลูออไรด์ (เมื่อขูดหินปูนก่อนพิมพ์รีเทนเนอร์) มูลค่า 600 บาท (ในกรณีเลื่อนนัดไม่เกิน 2 ครั้งตลอดการรักษา)
 5. รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น มูลค่า 4,000 บาท
 6. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.2
 7. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.3
 8. คูปองส่วนลดขูดหินปูน มูลค่า 200 บาท

โปรจัดฟันรอบ 2
19,996 บาท

ผ่อน 1,999 บาท x 4 เดือน
ผ่อน 1,500 บาท x 8 เดือน

ฟรี!! 10 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท**
 1. ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ไม่จำกัดครั้ง
 2. X-Ray Panoramic มูลค่า 1,500 บาท
 3. X-Ray Cephalometric มูลค่า 1,500 บาท
 4. ถ่ายรูปจัดฟัน
 5. หนังสือการเดินทางจัดฟันประจำตัวคนไข้
 6. เคลียร์ช่องปาก “ขูด/อุด/ถอน/ผ่า” (ใช้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ 900 บาท
เคลียร์ช่องปากที่คลินิก จนถึง จัดฟันต่อจนเสร็จ (ไม่ขาดการรักษา) รับ
 1. จัดฟันต่อจนเสร็จ
 2. เคลือบฟลูออไรด์ (เมื่อขูดหินปูนก่อนพิมพ์รีเทนเนอร์) มูลค่า 600 บาท (ในกรณีเลื่อนนัดไม่เกิน 2 ครั้งตลอดการรักษา)
 3. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.1
 4. คูปองส่วนลดขูดหินปูน มูลค่า 200 บาท

Standard

ผ่อน 1,500 บาท ทุกเดือน

ฟรี!! 13 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 6,000 บาท**
 1. ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ไม่จำกัดครั้ง
 2. X-Ray Panoramic มูลค่า 1,500 บาท
 3. X-Ray Cephalometric มูลค่า 1,500 บาท
 4. ถ่ายรูปจัดฟัน
 5. หนังสือการเดินทางจัดฟันประจำตัวคนไข้
 6. เคลียร์ช่องปาก “ขูด/อุด/ถอน/ผ่า” (ใช้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ 900 บาท)
 7. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.1
เคลียร์ช่องปากที่คลินิก จนถึง จัดฟันต่อจนเสร็จ (ขาดการรักษา ไม่เกิน 2 ครั้ง) รับ
 1. อุปกรณ์หลุด 3 ตัว มูลค่า 900 บาท
 2. ถอดเครื่องมือจัดฟัน + ขัดกาวจัดฟัน + ถอด Bite มูลค่ามากกว่า 1,500 บาท
 3. เคลือบฟลูออไรด์ (เมื่อขูดหินปูนก่อนพิมพ์รีเทนเนอร์) มูลค่า 600 บาท (ในกรณีเลื่อนนัดไม่เกิน 2 ครั้งตลอดการรักษา)
 4. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.2
 5. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.3
 6. คูปองส่วนลดขูดหินปูน มูลค่า 200 บาท

จัดฟัน AOSC
48,000 บาท

ผ่อน 3,000 บาท x 4 เดือน
ผ่อน 1,800 บาท x 20 เดือน

ฟรี!! 12 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 4,500 บาท**
 1. ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ไม่จำกัดครั้ง
 2. X-Ray Panoramic มูลค่า 1,500 บาท
 3. X-Ray Cephalometric มูลค่า 1,500 บาท
 4. ถ่ายรูปจัดฟัน
 5. หนังสือการเดินทางจัดฟันประจำตัวคนไข้
 6. เคลียร์ช่องปาก “ขูด/อุด/ถอน/ผ่า” (ใช้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ 900 บาท)
 7. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.1
เคลียร์ช่องปากที่คลินิก จนถึง จัดฟันต่อจนเสร็จ (ขาดการรักษา ไม่เกิน 2 ครั้ง) รับ
 1. จัดฟันต่อจนเสร็จ
 2. เคลือบฟลูออไรด์ (เมื่อขูดหินปูนก่อนพิมพ์รีเทนเนอร์) มูลค่า 600 บาท (ในกรณีเลื่อนนัดไม่เกิน 2 ครั้งตลอดการรักษา)
 3. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.2
 4. สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องสไมล์ลี่ Ver.3
 5. คูปองส่วนลดขูดหินปูน มูลค่า 200 บาท

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด